Ski: Årsmøte i Skiavdelinga


Årsmøtet blir avholdt onsdag 20.03.19 kl. 19.00 i skihytta.

Agenda for årsmøtet er:

1.        Godkjenning av innkalling

2.        Valg av møteleder

3.        Valg av sekretær

4.        Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen

5.        Godkjenning av årsmelding for 2018

6.        Godkjenning av regnskapet for 2018

7.        Godkjenning av budsjett for 2019

8.        Valg          

       9.         Innkomne saker

      10.        Avslutning

Saker kan meldes inn til Trude Kalland.

Enkel servering.

Velkommen! :)