Turn: Årsmøte utsatt

Årsmøtet i KIL Turnavdeling er utsatt på ubestemt tid

Vi følger oppfordringene om ikke å møtes hvis det ikke er 100 % nødvendig. Fristen for avvikling av årsmøter er også utsatt, så vi utsetter vårt årsmøte på ubestemt tid.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer selv.

Det vil bli utsendt ny innkalling og ny sakliste.