Ski: Klakkrennet


Vedlagt ligger innbydelse til Klakkrennet

Klakkrennet er et ca.30 km langt turrenn som går over fjellet mellom Aure og Hemne.

Årets Klakkrenn går fra Austli i Aure til Hemne Skisenter.

 

For mer info se vedlagte innbydelse.

https://docs.google.com/document/d/1N23CFn9GBOyKnrbiXnnYer_yWzWOzyvjfVdoVGpW5S4/edit?usp=sharing