Styret

Styret i skiavdelingen har ansvaret for å drive skiavdelingen framover...

Har du en sak til styret, ta kontakt på mail: kilskiavd@gmail.com eller ring en av oss.
Vi blir glade for innspill fra våre medlemmer, ønsker både ris og ros.

Navn Rolle
Odd Harry Kvernstad Leder
Katharina Bjørkøy Nestleder
Oddlaug Lyseklett Kasserer
Trude Kalland Sekretær
Erling Grøtan Styremedlem
Siv Sødal Styremedlem
Arne Aunhaug Styremedlem