Skibasar


Utdeling av peremier for karusellrenn, basarbok, åresalg. Husk å ta med en gevinst. Velkommen

Torsdag 22. mars 2018 kl. 18:00
Sted:

Hemne Samfunnshus

Vedlegg

Aktiviteter

Karusellrenn - Klassisk

Tirsdag 22.01.2019