Årsmøte KIL Håndball


Torsdag 09. mars 2017 kl. 18:00
Sted:

Hemnehallen

Årsmøte KIL Håndball

Årsmøte torsdag 9. mars 2016 kl 18:00 i Hemnehallen

Sakliste:
1:    Godkjenne innkalling og sakliste
2:    Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
3:    Årsmelding 2016
4:    Regnskap 2016
5:    Budsjett 2017
6:    Behandling av innkomne forslag
7:    Valg
 
Saker til behandling meldes styret så snart som mulig.
 
Vel møtt!
 
 
Styret

Vedlegg

Aktiviteter