Årsmelding 2015


Årsmelding 2015

   KIL SVØMMEAVDELING 2015        

 

Styret har i 2015 bestått av følgende:

 

Leder:                         Ruth Kalland

Nestleder:                   John Arnold Merkesnes

Kasserer:                     Bente E. Sødal

Sekretær:                    Stig Ove Stavås

Styremedlem:             Eli Ulen

 

                                    Det har vært avholdt 6 styremøter i 2014           

 

                                Norges Svømmeskole                                                        

           

              Det har vært avholdt 2 kurs på vår og høst etter maler fra Norges svømmeskole.

              Barna er i alder fra 5-8 år. Vi har hatt en utdannet instruktør og 3 hjelpeinstruktører.

              På høsten har det vært 4 kurs. Disse går frem til våren 2016.             

 

                                Baby og Småbarnsvømming

 

              Her er det åpent for familie med barn fra 0 og opp til 5 år. Det har bra oppmøte.

              Mest på de største utover høsten. På høsten flyttet vi pensjonist svøm til kl.15.30 til 16.30 etter ønske fra dem, det ble litt fullt på gruppa 19-20 på mandager.

 

                                                          Treningsgrupper

 

             Vi hadde 2 treningsgrupper både på høsten og våren.

             Det har vært fra 10- 16 barn på gruppen. I alder fra 8-16 år.

            

               

                                              ARRANGEMENTER.

 

              Det ble holdt klubbmesterskap 20/5 2015.

              Alle som har gått på "treningsgruppene" kunne delta. 

             16 svømmere stilte til start.

                        Premiering:

             Kvelden ble avsluttet med utdeling av medaljer for antall deltatte år.

           

 

                                             Ruth svømme`n

             Dette arrangementet fortsatte vi med i år også. Vi rakk 2 stk. dette året.

              Foreldregruppa står for servering etterpå.

 

                                            Lucia svømme`n

             Dette er avslutningen vi har til jul. Alle på treningsgruppene deltar.  15 svømmere deltok.

            Stor stemning i svømmehallen denne kvelden. I år var det 9 desember.

            Vi startet med mørklagt hall og lucia sang. Etter svømminga var det premieutdeling i 

                .i lille salen.

                      

                                                     STEVNER

            På våren var vi på 1 stevner. Levanger 14/3 med 3 svømmere.

            På høsten var det også Levanger. Lørdag 26/9. Der var 3 svømmere med.       

 

 

 

                                                  TUR

            Helga 21-23 mars var vi på Oppdalstur. Svømmetrening og slalåm sto på programmet.

            20 store og små var med på tur. Curling rakk vi også. Det var stor ståhei.

 

           På høsten hadde vi blåtur for de største ungene. Stor stas, enda mer da vi havnet i Åre.  

 

 

                                   AVSLUTNINGER 

            Alle kurs ble avsluttet med vanlige kursgrupper på våren.

            Foreldre og søsken fikk tilbud om å være med den siste kvelden.

            Det er mye bedre for alle med små grupper. Så den erfaringen tar vi med oss videre.

            De som startet på kurs på høsten går helt frem til påske før de er ferdige.          

   

             

                                                                  

                                     Aksjon "SVØM FOR LIVET"

             Det ble svømt totalt 3254200 m

 

      .                                                               

                                            FAMILIEBADING

                 

            Svømmeavdelinga har også i år hatt ansvaret for familiebadinga.

            Bassenget har vært åpent Torsdager fra 18.00 til 21.00.

            Avdelinga ordner vakthold, billettsalg og vi har ansvar for stenging etter bruk. Besøket har vært som i fjor. Ordninga fungerer godt.

            Nytt av året er at det ble gratis familiebading. Det er jo positivt, men ikke særlig økning i antall

            Badende. På høsten ble det plutselig masse folk slik at vi måtte sette inn ekstra vakter.

        

                                                    ØKONOMIEN

 

             Budsjettet for 2015 ble satt opp med underskudd.

            . Inntektene kommer stort sett fra kurs og treningsavgifter.

             På våren ble det holdt 1 svømmekurs og 2 treningsgrupper. På høsten var det 2 treningsgrupper og 2 kursgrupper.

             Økonomien i avdelinga er god.             

                       

                                                 Trenersituasjonen

             I 2015 har avdelinga ikke hatt noen på kurs. Utdannede Instruktører og trenere har vi lite av.  

             Men vi har mange gode hjelpere slik at ting går rundt.             

                                                   Svømmeaksjonen

             Vi holdt kurs i uke 26. 2 grupper var her i 5 dager på rad. Kjempeflott. For dette får

              Svømmeavdelinga 20.000 pr kurs.

                            

                                           Planer for 2016                                                                           

             Vi har det samme opplegget som tidligere. Kursene som startet på høsten 2015 går frem til påske. Ellers er det de 2 treningsgruppene. Målet er å opprettholde samme aktivitet i år.          

Dokumenter

Årsmelding 2015