Turn: Oppdatering fra Turnavdelinga


Her er en statusrapport på våre aktiviteter for høsten

Slik vi vet nå blir Hemnehallen stengt fram til 09.10.

Vi kan eventuelt ha trening kun for IG2 og salto gruppa hvis hallen blir åpnet senere.

Reglene er slik at vi kan være max 20 personer inkludert trener, utstyret må vaskes etter bruk og mye mer... 

Alt dette skaper store utfordringer for oss som ikke har basis hall.

Muligheten for at vi ikke har turntreninger før januar er til stede.

Vi ser an situasjonen og kommer med ny melding utover høsten.