Turn: Oppstart turn


Turn starter opp igjen på tirsdag!

Det bli oppstart med turn tirsdag 13.10, men med redusert tilbud grunnet situasjonen.