Årsmøte i KIL Turn


Tirsdag 30. juni 2020 kl. 18:00
Sted:

Møterom Kraftlaget i Sodvinbygget

Årsmøtet i KIL Turn avholdes omsider.

Vedlagt følger innkalling med sakliste.

På grunn av smitteverntiltak som må iverksettes, ber vi om at de som tenker å delta, gir oss beskjed senest dagen før.

Epost til: kyrkil.turn@gmail.com

 

Velkommen

Vedlegg

Innkalling årsmøte KIL Turn 300620

Aktiviteter

Trening alle grupper høsten 2022

Tirsdag 06.12.2022