Hull 15 - Hemne Sparebank


Ett fryktet hull blant nybegynnere, mens banens nest korteste hull er en favoritt blant de mer erfarne. For det er banens enkleste hull med en birdieprosent på over 40, og døpt "sjøltillitshullet av Jo

Hullet var ganske utfordrende når det stod igjen trær på motsatt bredde av elva, men nå har det blitt så "enkelt" at vi under Trøndertour mer enn doblet lengden til 120 meter. Og med det så ble birdieprosenten bare 8.

Stor takk til Hemne Sparebank for sponsing av hullet!
Onde tunger vil ha det til at det er den lokale pusheren av frisbeer Sport 1 Ove Aunli som sponser hullet. Men det er altså ikke sant😆

MEN, dette var da første versjon av hullet. På nåværende layout, så er utkastet flyttet til infotavla, og lengden økt til 72 meter, som gjorde at birdieprosenten droppet til 13%.


Dokumenter