Styret

 

Navn Rolle
Ruth Jorunn Kalland Leder
John Arnold Merkesnes Styremedlem
Dordi Spjøtvoll Styremedlem
Stig Ove Stavås Styremedlem
Bente Sødal Kasserer