Frisbee: Mistet en frisbee i Ånesøyan?😢


De diskene vi finner med TYDELIG navn og nummer i vil bli kontaktet. 👍

Men det begynner og samle seg opp en del disker uten navn og nummer, så for å bedre holde oversikt over disker, så lanserer vi nå en egen nettløsning hvor folk kan søke etter mistede disker:
https://wis.no/lf

Der kan en søke på disknavn og evt det vi har greit og tyde av skribleriene dine😀

Disker som vi ikke finner eieren til eller disker som ikke blir hentet, vil etter 3 måneder tilfalle Hemne Frisbeegolf.
Vi vil så stemple de med ett av disse stemplene og selge de videre.