Friidrett: Litt underveis-info om samlingen i Sodvinhallen


Mer om regionsamling friidrett i Sodvinhallen 20./21.nov.

Vi er også i år overveldet over stor interesse! Om påmeldingene fortsetter å strømme på så vil vi ganske sikkert nå taket vi har satt på 75 deltakere. Derfor har det vært fint om alle som vet de skal delta melder seg på snarest, sånn at vi eventuelt rekker å planlegge overkapasitet, både når det gjelder kvalitet på samlinga og overnattingskapasitet. Flere deltakere vil kreve flere grupperinger med egne trenere.

Endelig frist er altså førstkommende fredag, 12. november. Info/påmelding: https://kil.as/34571/2829/36136-752020.html

Det blir sendt ut epost til alle påmeldte i løpet av siste uka før arrangementet, med praktisk info som kan være greit å lese gjennom før samlinga.

Ellers følger vi selvfølgelig spent med i nyhetsbildet rundt koronasituasjonen. Det har i siste tiden vært stor økning i antall smittetilfeller i Midt-Norge, særlig blant barn/ungdom, og vi merker oss advarsler rundt mulige nye tiltak. Som arrangør har vi et ansvar for å gjennomføre arrangementet innenfor gjeldende retningslinjer. Per i dag er det ingen begrensninger, men vi må selvfølgelig ta hensyn til om det kommer forskrifter / tiltak, og som vi alle vet så kan dette komme på svært kort varsel. 

Vi skal strekke oss langt i å arrangere. Utfordringa er jo at eventuelle tiltak vil gå på å begrense sosial kontakt, og det er litt dumt når mye av hensikten med samlinga er å ha det gøy i lag, på tvers av miljø.

Dersom det kommer tiltak som gjør at vi må avlyse igjen så får alle selvfølgelig refundert eventuelle innbetalte deltakerkontingenter.

I skrivende stund er det advarsler om munnbindpåbud. Det får vi leve med.