Medlemskap

kontakt kasserer Geir Anders Mæhlen, tlf. 481 85 710, maeh@online.no

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov §4.
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning, der hvert nye familiemedlem må registreres.

 

Senior (18 + ) kr. 250,-
Junior (6 -18 år) kr. 150,-
Familierabatt  kr. 400,-