Friidrett: Tursti til Stormorovatnet


Støtt oss i arbeidet med ny tursti til Stormorovatnet!

KIL friidrett skal lage ny tursti langs Skjerlivatnet og Røstlielva opp til Stormorrovatnet. -En inngangsportal til de fine fjellområdene våre.

Les mer om prosjektet på Lokalverdi, og støtt oss i arbeidet:
>> https://lokalverdi.no/prosjekt/tursti-til-stormorrovatnet/acdec8dd-d288-4f69-8ff1-89a023078113