Årsmøte KIL Håndball


Tirsdag 05. mars 2019 kl. 18:00
Sted:

Hemnehallen

Årsmøte KIL Håndball


Årsmøte tirsdag 5. mars 2019 kl 18:00 i Hemnehallen


Sakliste:
1:    Godkjenning av  innkalling og sakliste
2:    Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
3:    Årsmelding 2018
4:    Regnskap 2018
5:    Budsjett 2019
6:    Valg
7:    Innkomne saker
 
Saker til behandling meldes styret så snart som mulig.
 
Vel møtt!
 
 
Styret

Vedlegg

Aktiviteter

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 31.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 31.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 07.11.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 07.11.2023