Årsmøte Friidrettsavdelingen


Velkommen til årsmøte for friidrettsavdelingen

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 18:00
Sted:

Digitalt eller Klubbhuset

Friidrettsavdelinga inviterer til årsmøte tirsdag 23.mars kl 18. Vanlige årsmøtesaker:

  • gjennomgang årsmelding 2020
  • gjennomgang økonomi, regnskap, budsjett
  • valg

Alle som er medlem i Kyrksæterøra Idrettslag kan stille på friidrettsavdelingas årsmøte.

Dersom smittesituasjonen tillater det stiller vi i klubbhuset i Ånesøyan. Hvis ikke tar vi det digitalt via Teams. Kommer tilbake til det når det nærmer seg. Om bildet ikke endrer seg innen neste uke så blir det fysisk møte.

Meld fra til Ole Arnold Sødal dersom det er spesielle saker du ønsker å ta opp.

Avslutter møtet med å kjøre litt idemyldring for året som kommer.

Vedlegg

Aktiviteter