Årsmøte Håndball


Velkommen til årsmøte til Kyrksæterøra IL Håndball

Tirsdag 16. februar 2021 kl. 18:00
Sted:

Digitalt via Teams

Årsmøte i Kyrksæterøra IL avdeling håndball

Sted: Link til årsmøte i Teams: https://teams.live.com/meet/94750336199753

Dato: 16.02.2021

Tid: 18.00 – 19.00

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding 2020

Styret har vedtatt å legge frem årsmelding 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding 2020 for KIL Håndball

4. Regnskap 2020

Styret har vedtatt å legge frem regnskap 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap 2020 for KIL Håndball

5. Budsjett 2020

Styret har vedtatt å legge frem budsjett 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt budsjett 2020 for KIL Håndball

6. Valg

Valgkomiteen legger frem sitt forslag til årsmøte 2021 til godkjenning

7. Behandling av innkomne saker

Sak 7-1 – Klubbnavn på klær

Det er kommet inn ønske om å få profilert Kyrksæterøra IL Håndball på våre klær i stedet for KIL Håndball. 

Sak 7-2 – Samarbeid andre klubber

Det er noen år for få spillere på enkelte årstrinn til å stille egne lag i seriespill. Det er derfor ønskelig å få til samarbeid med andre klubber for å klare å stille lag i seriespill.

Vedlegg

Aktiviteter

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 31.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 31.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 07.11.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 07.11.2023