Årsmøte Håndball


Velkommen til årsmøte til Kyrksæterøra IL Håndball

Tirsdag 16. februar 2021 kl. 18:00
Sted:

Digitalt via Teams

Årsmøte i Kyrksæterøra IL avdeling håndball

Sted: Link til årsmøte i Teams: https://teams.live.com/meet/94750336199753

Dato: 16.02.2021

Tid: 18.00 – 19.00

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding 2020

Styret har vedtatt å legge frem årsmelding 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding 2020 for KIL Håndball

4. Regnskap 2020

Styret har vedtatt å legge frem regnskap 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt regnskap 2020 for KIL Håndball

5. Budsjett 2020

Styret har vedtatt å legge frem budsjett 2020 til godkjenning for årsmøtet

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner framlagt budsjett 2020 for KIL Håndball

6. Valg

Valgkomiteen legger frem sitt forslag til årsmøte 2021 til godkjenning

7. Behandling av innkomne saker

Sak 7-1 – Klubbnavn på klær

Det er kommet inn ønske om å få profilert Kyrksæterøra IL Håndball på våre klær i stedet for KIL Håndball. 

Sak 7-2 – Samarbeid andre klubber

Det er noen år for få spillere på enkelte årstrinn til å stille egne lag i seriespill. Det er derfor ønskelig å få til samarbeid med andre klubber for å klare å stille lag i seriespill.

Vedlegg

Aktiviteter