Årsmøte KIL Håndball


ÅRSMØTE KIL HÅNDBALL

Mandag 14. februar 2022 kl. 18:00 - 19:30
Sted:

Hemnehallen

ÅRSMØTEÅrsmøte mandag 14. februar 2022 klokken 18.00 i Hemnehallen


Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Valg
  7. Innkomne saker


Saker til behandling meldes til styret så snart som mulig og senest 1.februar 2022.
 E-post: kyrkhandball@gmail.comVel møtt!


Styret

Vedlegg

Aktiviteter

Friidrettsskole for de yngste — Stevne

Mandag 12.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 13.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 20.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 27.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 04.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 11.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 18.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 25.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 01.08.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 08.08.2023