Årsmøte Skiavdelinga


Tirsdag 01. mars 2022 kl. 19:00 - 21:00
Sted:

Skistua

Velkommen til årsmøte i skiavdelinga.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Valg
  7. Evt.Vel møtt!

 

Vedlegg