Laupar'n


Alle som deltar og fullfører 4 av 6 arrangement i regi av KIL i sesongen

Alle som deltar og fullfører 4 av 6 arrangement i regi av KIL i sesongen.
Laupar'n er et samarbeid  mellom Hemne Sparebank og KIL.