Årsmøte Skiavdelinga


Tirsdag 16. februar 2021 kl. 19:00 - 20:00
Sted:

Velkommen til vårt første digitale årsmøte.

 

Vanlige årsmøtesaker:

Godkjenning av årsmelding

Godkjenning av regnskap 2020

Godkjenning av budsjett 2021

Valg

Evt.

 

Mer informasjon og link til møtet kommer.

Vedlegg

Aktiviteter

Karusellrenn (barn født 2020-2014)

Tirsdag 26.01.2021

Karusellrenn (barn født 2013 opp til senior)

Onsdag 27.01.2021

Karusellrenn nr.3

Torsdag 11.02.2021

Årsmøte Skiavdelinga

Tirsdag 16.02.2021

Aunlirenn

Søndag 21.02.2021

Klakkrennet

Søndag 28.02.2021

Haugarenn

Lørdag 06.03.2021

Robergrenn

Søndag 07.03.2021

Skibasar

Tirsdag 23.03.2021

Hemne Triatlon

Lørdag 17.04.2021