Hemnemila


10000m baneløp i Ånesøyan

Tradisjonsarrangement som har foregått i Ånesøyan i flere tiår. 10000m baneløp. Siste åra har vi også tilbudt egen start på 5000m samtidig.

 

Egen trimklasse fram til 2010: turmarsj med start fra Klubbhuset i Ånesøyan kl. 17:00 – 17:45: Vindalsvatnet - Vollveien - Øra - Sodin - Støa - Ånesøyan

 

Arrangementet utgikk i 2012 pga dårlig løpebane. Avventer til vi får på plass nytt dekke.