Påmelding 1.-4.trinn

Påmelding skjer i appen Spond, legg inn gruppekode: HNZRF og registrer barnet.