Friidrett: Treningsavgift / støttemedlem Friidrett


Friidrettsavdelingen innfører treningsavgift! Les mer her.

Friidrettsavdelinga har til nå latt all aktivitet være gratis, med unntak i ulike arrangement.

Nå er vi en part av Sodvinhallen, og det medfører både forpliktelser og store ekstra kostnader. For å sikre bærekraftig drift av avdelinga må vi derfor innføre en treningsavgift for å finansiere vår bruk av hallen.

Vi ønsker at all friidrettsaktivitet for barn/ungdom fortsatt skal være gratis. Den delen av aktiviteten vår vil vi finansiere over vanlig drift av friidrettsavdelinga. Dette gjelder ungdommer til og med 17år.

Treningsavgift er knyttet til vår aktivitet i Sodvinhallen. Om du ikke trener med oss i hallen så trenger du seff ikke betale treningsavgift.

Alternativt er det mulighet til å knytte et frivillig "støttemedlemskap" til friidrettsavdelingen, som et bidrag til vår aktivitet.

Les mer om opplegget på følgende side:
http://kil.as/34571/2829/36135-78423.html 

Dette dokumentet finner du også i toppmenyen til friidrettsavdelingen.