Ski: Skibasar utsettes!


Vi har besluttet å utsette skibasaren pga. smittefaren for Coronaviruset.

 

Vi kommer tilbake med ny dato til høsten.