Frisbee: Digitalt årsmøte gjennomført


I tidens ånd så ble årsmøtet gjennomført på nett.

Vil tro korona framskyndet digitale møter for vanlige folk med minst 5 år, og lurer på hvor utbredt digitale møter blir i tiden etter korona...

Årsmøtet ble kjapt gjennomført, uten store saker på agendaen.

Vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at denne merkelige sesongen ble så bra som den ble, og så ser vi frem til en forhåpenligvis litt mer normal sesong i 2021.

Årsmelding for 2021