Ski: Årsmøte skiavdeling


Velkommen til årsmøte i skiavdelinga 01.03.22. kl.19.00 i Skistua.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Valg
  7. Evt.Vel møtt!