Årsmøte hovedlaget KIL


Onsdag 22. mars 2023 kl. 19:00
Sted:

Møterom Ånesøyan

Årsmøte i KIL, hovedlaget, onsdag 22. mars kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Møterom Ånesøyan.
Innkomne saker til årsmøtet må være overlevert styret ved Ola Erik før 09.mars.

Årsmøtepapirer:

Sakliste årsmøte 2023]
Budsjett hovedstyret 2023
Forretningsorden
Organisasjonsplan 2023
Regnskap Allidrett 2022
Årsregnskap hovedlaget 2022
Årsmelding KIL 2022.

KIL hovedstyre

Vedlegg

Aktiviteter

Ørasprinten 2024

Søndag 21.04.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 30.04.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 14.05.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 28.05.2024