Årsmøte i Friidrettsavdelinga


KIL friidrett inviterer til Årsmøte og pizza

Onsdag 13. mars 2019 kl. 19:00 - 21:00
Sted:

Klubbhuset i Ånesøyan

Friidrettsavdelinga inviterer til årsmøte onsdag 13.mars kl 19 i klubbhuset i Ånesøyan. Vanlige årsmøtesaker:

- gjennomgang årsmelding 2018

- gjennomgang økonomi, regnskap, budsjett

- valg

Vi serverer som vanlig årsmøtepizza.

Meld fra til Ole Arnold Sødal dersom det er spesielle saker du ønsker å ta opp.

Avslutter møtet med å kjøre litt idemyldring for året som kommer.

Vedlegg

Aktiviteter