Innkalling til årsmøte i KIl skiavdelinga


Velkommen til årsmøte i skiavdelinga

Torsdag 07. mars 2024 kl. 19:00 - 21:00
Sted:

Skisenteret

Torsdag 7.mars kl.19.00 ønsker vi velkommen til årsmøte i skiavdelinga. Årsmøtet blir avholdt i skihytta.

Agenda for årsmøtet er:

1.        Godkjenning av innkalling

2.        Valg av møteleder

3.        Valg av sekretær

4.        Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen

5.        Godkjenning av årsmelding for 2023

6.        Godkjenning av regnskapet for 2023

7.        Godkjenning av budsjett for 2024

8.        Valg          

       9.         Innkomne saker

      10.        Avslutning

Saker kan meldes inn til Siv Tove Sødal.

Velkommen til årsmøte!

Vedlegg

Aktiviteter

Hemne triatlon

Lørdag 24.08.2024