Ekstraordinært årsmøte i Kil Ski


Onsdag 30. mars 2016 kl. 19:00
Sted:

Skihytta

Da vi ikke har lykkes med å få på plass ny ledere og kassere til årsmøte som ble holdt 09.03.16, må de avholdes ekstraordinært årsmøte.

Ny vedtatt organisasjonskart ligger som vedlegg.

Valgkomite er:

Håvard Aunli 975 83 045

John Arnold Merkesnes 950 48 285

Vedlegg

Organisasjonskart ski

Aktiviteter

Hemne triatlon

Lørdag 24.08.2024