Ekstraordinært årsmøte i Kil Ski


Onsdag 30. mars 2016 kl. 19:00
Sted:

Skihytta

Da vi ikke har lykkes med å få på plass ny ledere og kassere til årsmøte som ble holdt 09.03.16, må de avholdes ekstraordinært årsmøte.

Ny vedtatt organisasjonskart ligger som vedlegg.

Valgkomite er:

Håvard Aunli 975 83 045

John Arnold Merkesnes 950 48 285

Vedlegg

Organisasjonskart ski

Aktiviteter

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 03.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 03.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 10.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 17.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 24.10.2023

Turntrening høsten 2023

Tirsdag 31.10.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 31.10.2023