Årsmøte KIL


Medlemmer - møt opp på årsmøtet til KIL!

Torsdag 31. mars 2016 kl. 19:00
Sted:

Klubbhuset, Ånesøyan

Saksdokumentene ligger som vedlegg nederst i artikkelen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer i idrettslaget har adgang til årsmøtet.

Enkel servering.

Vedlegg

Årsmelding KIL 2015
Sakliste årsmøte 2016

Aktiviteter