Årsmøte Skiavdelinga


Tirsdag 16. februar 2021 kl. 19:00 - 20:00
Sted:

Digitalt via Teams

Velkommen til vårt første digitale årsmøte.

 

Vanlige årsmøtesaker:

Godkjenning av årsmelding

Godkjenning av regnskap 2020

Godkjenning av budsjett 2021

Valg

Evt.

 

Mer informasjon og link til møtet kommer.

Vedlegg

Aktiviteter