Årsmøte KIL Svømmeavdelingen


Velkommen til årsmøtet til KIL Svømmeavdelingen

Tirsdag 02. mars 2021 kl. 18:00
Sted:

Svømmehallen

Årsmøtet blir avholdt i svømmehallen om ikke annet blir sagt.

Vedlegg

Aktiviteter