Innkalling til årsmøte KIL Friidrett 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i KIL Friidrett.

Onsdag 09. mars 2022 kl. 18:00
Sted:

Klubbhuset i Ånesøyan

Årsmøtet avholdes onsdag 9.mars 2022 kl 18 på møterommet i Ånesøyan.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.mars til kfriidrett@gmail.com.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2021
  • Regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Valg
  • Innkomne saker


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg

Aktiviteter

Turntrening våren 2024

Tirsdag 05.03.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 19.03.2024

Årsmøte i Kyrksæterøra idrettslag

Tirsdag 19.03.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 02.04.2024

Hemne triatlon

Søndag 14.04.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 16.04.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 30.04.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 14.05.2024

Turntrening våren 2024

Tirsdag 28.05.2024