Innkalling til årsmøte KIL Friidrett 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i KIL Friidrett.

Onsdag 09. mars 2022 kl. 18:00
Sted:

Klubbhuset i Ånesøyan

Årsmøtet avholdes onsdag 9.mars 2022 kl 18 på møterommet i Ånesøyan.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.mars til kfriidrett@gmail.com.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2021
  • Regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Valg
  • Innkomne saker


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg

Aktiviteter

Turntrening våren 2023

Tirsdag 07.02.2023

👻 Nattgolf 👻 - sponset av Europris

Tirsdag 07.02.2023

Putteliga💥🥏⛓

Onsdag 08.02.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 14.02.2023

👻 Nattgolf 👻 - sponset av Europris

Tirsdag 14.02.2023

Putteliga💥🥏⛓

Onsdag 15.02.2023

Karusellrenn

Torsdag 16.02.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 21.02.2023

👻 Nattgolf 👻 - sponset av Europris

Tirsdag 21.02.2023

Putteliga💥🥏⛓

Onsdag 22.02.2023