Plan 2017 høst 1.-4.trinn

Du finner oppdatert aktivitetsplan for høsten 2017 for gruppen 1.-4.klasse på følgende side:

https://drive.google.com/open?id=1oKajxr58Gx2WnU8GMun1KSEg8aDZUg0iT8Niv_9r_qg