Plan 2018 vår 1.-4.trinn

Du finner oppdatert aktivitetsplan for våren 2018 for gruppen 1.-4.klasse på følgende side:

https://docs.google.com/document/d/1sKHqhIEvpGJu11xFCxnoMIMCUwyqik_3NUBmVizkgRA/edit?usp=sharing