Plan 2018 høst 1.-4.trinn

Du finner oppdatert aktivitetsplan for høsten 2018 for gruppen 1.-4.klasse på følgende side:

https://docs.google.com/document/d/1_m4jqgkqlCiJy5PSrWBK6wfpnosiK_mKccBgRZ5J9cQ/edit?usp=sharing