Om lisensen

 

Lisens og forsikring

For at du skal være forsikret, må du ha løst lisens fra det året du fyller 13 år. Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper. Dersom du skal spille kamper fra det året du fyller 13 år, er det et krav at du har løst lisens.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/