Informasjon om bildebruk på KIL Handballs nettside

 
Kyrksæterøra idrettslag har en egen nettside, der KIL Handball har et eget område. Dette blir ei åpen og søkbar side, og skal brukes til informasjon om handballavdelinga, kampresultater og generelle nyheter i avdelingen. Målet er at foreldre og spillere skal bruke denne sida aktivt, samt at det skal være lett å finne informasjon om kontaktpersoner, treningstider og liknende. 
I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge ut bilder av spillerne i kampsituasjoner, samt lagbilder. Det er kun klubbens tillitsvalgte som har administratorrettigheter på nettsida, og følgelig kun de som kan legge ut bilder. Det vil aldri bli lagt ut kompromitterende bilder, eller bilder som kan være til sjenanse for spillerne, dette vurderes etter beste evne. Bilder kan også fjernes etter ønske. Vi ber likevel om at de foreldre/foresatte som IKKE vil at det skal legges ut bilder av sine barn, gir beskjed om dette til styrets leder så snart som mulig. Det blir sendt ut samtykke til bruk av bilder for alle lag i appen Spond slik at vi har dette klarert. Ved endringer i ettertid, må dette varsles klubben.