Oppgaver for sekretariat

1.     HVA GJØR SPEAKER?:
a.      I SAMARBEID MED SEKRETARIAT
                                                    i.      SETTER UT 2 BORD OG 3 STOLER TIL SPEAKER/SEKRETARIAT
                                                  ii.      SETTER UT 2 STOLER TIL DOMMERNE I OMRÅDE SEKRETARIAT
                                                iii.      SETTER UT 7 STOLER PÅ HVER SIDE AV SEKRETARIAT FOR HJEMMELAG OG BORTELAG
                                               iv.      HENGER OPP ARENAREKLAME FOR HVERT LAG I RIBBEVEGG FØR KAMP – RIGGER NED ETTER KAMP
b.      DOMMERNE HAR SIN BASE VED SEKRETARIATET. NÅR DE ANKOMMER FÅR DE
                                                    i.      HVERT SITT EKSEMPLAR AV DOMMERREGNING
                                                  ii.      FØR DE FORLATER HALLEN SKAL DE LEVERE DEN INN TIL SEKRETARIAT FERDIG UTFYLLT.
c.      RIGGER OPP LYDANLEGG
d.     LAGENE LEVERER SEKRETARIAT UTFYLLT KAMPRAPPORTSKJEMA SOM DERE KOPIERER OG GÅR IGJENNOM FØR KAMPSTART. BÅDE SPEAKER OG SEKRETARIAT SKAL HA ETT EKSEMPLAR HVER.
                                                    i.      TIPS: SKRIV IKKE PÅ ORIGINALEN FØR VED PAUSE OG VED KAMPSLUTT
e.     NÅR ALLE SPILLERNE STÅR OPPSTILT ETTER INNMARSJ, LESER DU OPP NAVNA PÅ HVER SPILLER OG DE TRER FRAM. BORTELAGET FØRST, HJEMMLAGET TIL SLUTT. HUSK NAVNA PÅ TRENERE/LAGLEDERE SAMT DOMMERE.
f.       RETT ETTER DETTE LESES SPONSORENE OPP (SE EGET SKJEMA)
g.     UNDER KAMP GÅR SPEAKER INN OG OPPLYSER OM MÅLSKÅRERE VED HVERT MÅL.
h.     LESER OPP VÅRE SPONSORER RETT FØR START AV ANDREOMGANG
i.        ETTER KAMPSLUTT HJELPER SPEAKER TIL MED DEN GENERELLE NEDRIGGINGA.
 

2.        HVA GJØR SEKRETARIAT?:

a.     I SAMARBEID MED SPEAKER:
                                                    i.      SETTER UT 2 BORD OG 3 STOLER TIL SPEAKER/SEKRETARIAT
                                                  ii.      SETTER UT 2 STOLER TIL DOMMERNE I OMRÅDE SEKRETARIAT
                                                iii.      SETTER UT 7 STOLER PÅ HVER SIDE AV SEKRETARIAT FOR HJEMMELAG OG BORTELAG.
                                               iv.      HENGER OPP ARENAREKLAME FOR HVERT LAG I RIBBEVEGG FØR KAMP – RIGGER NED ETTER KAMP
b.     DOMMERNE HAR SIN BASE VED SEKRETARIATET. NÅR DE ANKOMMER FÅR DE:
                                                    i.      HVERT SITT EKSEMPLAR AV DOMMERREGNING
                                                  ii.      FØR DE FORLATER HALLEN SKAL DE LEVERE DEN INN TIL SEKRETARIAT FERDIG UTFYLLT.
c.      RIGGER OPP STYREENHET FOR RESULTATTAVLE OG TESTER AT DEN ER I ORDEN. (FINNER TAVLA I LAGER PÅ HØYRE HÅND I INNHUK MIDT PÅ BANEN.)
d.     STILLER INN SPILLETID PÅ STYREENHET OG SØRGER FOR AT KLOKKA GÅR FRA 0 TIL ØNSKET TID. ( BRUKERMANUAL I PERM I LAGER)
e.     LAGENE LEVERER SEKRETARIAT UTFYLLT KAMPRAPPORTSKJEMA SOM DERE KOPIERER OG GÅR IGJENNOM FØR KAMPSTART. BÅDE SPEAKER OG SEKRETARIAT SKAL HA ETT EKSEMPLAR HVER.
                                                    i.      TIPS: SKRIV IKKE PÅ ORIGINALEN FØR VED PAUSE OG VED KAMPSLUTT
f.       EN I SEKRETARIATET PASSER RESULTATTAVLA MENS DEN ANDRE SKRIVER.
g.     DEN SOM PASSER TAVLA MÅ FØLGE OPP START/STOPP AV KLOKKA SAMT MÅLPROTOKOLL.
                                                    i.      HUSK Å STOPPE KLOKKA VED TIME-OUT OG ELLERS NÅR DOMMER VISER TEGN FOR Å STOPPE KLOKKA
 
h.     DEN SOM SKRIVER PASSER PÅ AT ALT BLIR FØRT RETT I KAMPRAPPORTSKJEMA:
                                                    i.      MÅLSKÅRERE
                                                  ii.      KLOKKESLETT VED TIME-OUT
                                                iii.      HVEM SOM FÅR 2-MINUTTERE
 
i.        ETTER KAMPSLUTT ER DET GENERELL NEDRIGGING SAMT
                                                    i.      UTFYLLING AV KAMPRAPPORTSKJEMA
                                                  ii.      INNRINGING AV RESULTAT TIL DET NUMMERET SOM STÅR PÅ KAMPRAPPORTSKJEMA
                                                iii.      LEGG KAMPRAPPORTSKJEMA I PENGESKRINET
                                               iv.      LEGG DOMMERREGNINGER I PENGESKRINET