Årsmøte KIL Håndball


Tirsdag 05. mars 2019 kl. 18:00
Sted:

Hemnehallen

Årsmøte KIL Håndball


Årsmøte tirsdag 5. mars 2019 kl 18:00 i Hemnehallen


Sakliste:
1:    Godkjenning av  innkalling og sakliste
2:    Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
3:    Årsmelding 2018
4:    Regnskap 2018
5:    Budsjett 2019
6:    Valg
7:    Innkomne saker
 
Saker til behandling meldes styret så snart som mulig.
 
Vel møtt!
 
 
Styret

Vedlegg

Aktiviteter